• Úvod
 • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 • Úvod
 • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Abbott Laboratories, s.r.o. Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů: 1. 12. 2020

Následující text představuje  zásady a podmínky pro ochranu osobních údajů a je zde vysvětleno, jak správce, kterým je společnost Abbott Laboratories, s.r.o., sídlem Praha 6 – Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000, IČ: 250 95 145, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 48372 (dále jen jako „Abbott“) zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR) osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek spravovaných Abbott (www.abbott.cz) včetně podstránek, a dalších souvisejících stránek (společně dále jen „webové stránky Abbott“), jež odkazují na tyto podmínky pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „podmínky“), nebo které Abbott získá od třetích stran, jak je uvedeno níže. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nevztahují se tyto podmínky na osobní údaje, které jsme od vás obdrželi off-line s výjimkou telefonické linky Abbott, na stránky Abbott, které neodkazují na tyto podmínky, na žádné webové stránky třetích osob, na něž mohou webové stránky Abbott odkazovat.

Vaše používání webových stránek Abbott podléhá těmto podmínkám ochrany osobních údajů a podmínkám užívání on-line. Přečtěte si prosím tyto podmínky dříve, než začnete webové stránky Abbott používat nebo než nám poskytnete své osobní údaje. Užíváním webových stránek Abbott se zavazujete dodržovat pravidla uvedená v těchto podmínkách. Jestliže s podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás o opuštění webové stránky Abbott a nevyužívání jakýchkoliv služeb.

Co se rozumí „osobním údajem“ podle těchto zásad?

„Osobní údaj“ znamená údaj, fotografie, záznam či jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jedná se o jakýkoliv údaj, jež Vás identifikuje nebo může být použit pro Vaši identifikaci a který je poskytnutý a/nebo shromážděný prostřednictvím webových stránek Abbott nebo získaný jiným způsobem předvídaným v těchto podmínkách. Mezi osobní údaje, které můžeme zpracovávat, poté co nám je poskytnete, náleží zejména níže zmíněny typy osobních údajů:

 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa, způsob placení);
 • informace k objednávkám výrobků společnosti Abbott (položky objednávky, datum objednávky, informace vztahující se k plnění ze záruky), reklamacím výrobků společnosti Abbott, podnětům a obdobným informacím o vzorcích či výrobcích;
 • kontaktní údaj na ošetřujícího lékaře subjektu údajů;
 • údaje o výrobcích společnosti Abbott;
 • údaje o zdravotním stavu; a
 • a jiné údaje související či získané v souvislosti s provozem zákaznické linky, kterou provozuje Lékárna.

Jakým způsobem Abbott shromažďuje informace on-line?

Abbott shromažďuje informace dvěma způsoby:

Osobní údaje, které poskytnete Vy:

Přímo od Vás, tedy Abbott shromažďuje všechny osobní údaje, které zadáte do kolonek pro údaje na webových stránkách Abbott. Můžete například uvést své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a/nebo jiné informace, abyste získali informace o různých předmětech, registrovali se pro programy Abbott, kontaktovali zákaznický servis Abbott nebo odpověděli na průzkum společnosti Abbott. Pro ochranu svého soukromí byste neměli Abbott poskytnout žádné informace, které nejsou vyžadovány. Poskytnuté osobní údaje může Abbott využít nad rámec zpracování nutného pro využití dané funkce, uzavření a plnění smlouvy za podmínek uvedených v dané aplikaci nebo za podmínky, že získá Váš dobrovolný souhlas, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován.

Pasivní shromažďování neidentifikovatelných informací

Webové stránky Abbott mohou shromažďovat informace o Vašich návštěvách těchto stránek, aniž byste tyto informace aktivně poskytli. Neidentifikovatelné informace mohou být shromažďovány pomocí různých technologií, například cookies nebo webových majáků. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka převede na harddisk vašeho počítače. Webové majáky (nazývané také soubory GIF, pixely nebo internetové tagy) pomáhají společnosti Abbott rozpoznat soubory cookies na vašem prohlížeči. Váš internetový prohlížeč automaticky převede na webové stránky Abbott některé z těchto neidentifikovatelných informací, například jako URL stránky, kterou jste právě navštívili, a verze prohlížeče, se kterou pracuje váš počítač. Technologie pro pasivní shromažďování informací napomohou ke snadnějšímu používání webových stránek Abbott tím, že umožní Abbott poskytovat lepší služby, upravit stránky podle preferencí zákazníků, shromažďují statistiky, analyzují trendy a jiným způsobem spravují a zkvalitňují webové stránky Abbott. Určité charakteristiky webových stránek Abbott by bez použití technologií pro pasivní shromažďování informací nemusely fungovat. Informace shromážděné těmito technologiemi nemohou být použity pro vaši identifikaci bez dodatečných identifikovatelných informací a Abbott nepřipojí k informacím získaným pomocí uvedených technologií žádné dodatečné identifikovatelné informace.

Společnost Abbott a lékárna s internetovým obchodem www.lekarna.cz, provozovaná společností PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 69981 (dále jen jako „Lékárna“) mohou mezi sebou sdílet soubory cookies jednotlivých uživatelů. To znamená, že pokud z webových stránek společnosti Abbott přejdete na webové stránky Lékárny, jejichž prostřednictvím je možné zakoupit výrobky FREESTYLE Libre senzor, FREESTYLE Libre čtečka(dále jen jako „výrobky společnosti Abbott“), budeme touto informací disponovat avšak bez toho, abychom věděli, že se jedná konkrétně o Vás.

Dále můžeme využívat konverzní pixely, což je část tzv. Java-scriptového kódu pro náš web. Díky konverzním pixelům můžeme získávat informace o tom, jaké kampaně na našich sociálních sítích jsou pro Vás zajímavé.

Výše uvedené technologie využíváme proto, abychom dokázali přizpůsobit naše služby Vašim preferencím a potřebám, aby návštěva webových stránek Abbott byla pro Vás co nejkomfortnější a uživatelsky přívětivá. Pokud však chcete omezit nebo nepovolit výše uvedené technologie, podívejte se prosím níže na bod: „Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje informace o mé osobě?“ a „Kdy cookies nezpracovávají mé osobní údaje“.

Jakým dalším způsobem může Abbott shromažďovat Vaše osobní údaje?

Společnost Abbott může v některých případech získat Vaše údaje i jiným způsobem. V případě, že nakoupíte výrobky společnosti Abbott prostřednictvím Lékárny a budete v této souvislosti Lékárnu telefonicky kontaktovat, mohou být Vaše údaje předány společnosti Abbott. Tyto telefonické rozhovory týkající se výrobků společnosti Abbott mohou být nahrávány a nahrávky poskytovány společnosti Abbott.

Společnost Abbott může získat Vaše osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údaje, pokud se je rozhodnete na základě Vaší svobodné vůle a za udělení Vašeho souhlasu, poskytnout společnosti Abbott například při telefonátu na linku Abbott.

Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje osobní údaje?

Vždy můžete omezit množství a typ osobních údajů, které Abbott získává o Vaší osobě tím, že se rozhodnete nezadávat své osobní údaje do formulářů nebo kolonek na webových stránkách Abbott. Některé naše on-line služby jsou dostupné pouze tehdy, pokud nám poskytnete odpovídající osobní údaje. Jiné části webových stránek Abbott se Vás mohou zeptat, zda si přejete poskytnout souhlas se zařazením do našich kontaktních seznamů pro nabídky, reklamní akce a další služby, které Vás mohou zajímat.

Můžete také obdržet otázky týkající se preferencí, které Vám umožní označit, že si nepřejete, aby webové stránky Abbott používaly technologie pro shromažďování údajů, například soubory cookies, pro „zapamatování“ vašich osobních údajů, jako je například uživatelská identifikace nebo poštovní adresa, při vašich dalších návštěvách. Webové stránky Abbott, které tyto technologie používají, Vám umožňují nesouhlasit s použitím těchto technologií. Některé internetové prohlížeče Vám rovněž umožňují omezit nebo zabránit používání výše uvedených technologií, které shromažďují neidentifikovatelné informace. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Můžete též zamezit tomu, aby informace o Vašem prohlížení internetových stránek byly ukládány do analytických souborů cookies.

Kdy cookies nezpracovávají mé osobní údaje?

Existují případy, kdy zpracováváme informace o uživatelích, které ovšem nemají charakter osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že využíváme služeb poskytovatelů analytických cookies uvedených níže. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů a možnostech zákazu používání jejich cookies můžete získat na následujících odkazech: Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, Sklik:  https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Tyto cookies využívají technologie retargetingu, které nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti externích reklamních systémů. Dále využíváme technologie konverzních pixelů, na jejichž základě spolupracujeme se třetími stranami ve vztahu k poskytování informací našim uživatelům třetími stranami případně pro plnění našich práv a povinností ve vztahu k třetím stranám na základě smlouvy s nimi.

Za jakých okolností a za jakým účelem může Abbott shromažďovat a používat osobní údaje neboli proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Poskytování osobních údajů společnosti Abbott je vyžadováno pro splnění podmínek smlouvy uzavřené se společností Abbott za účelem poskytnutí požadovaného produktu nebo služby, nebo pro dodržení místních právních předpisů EU, jako jsou předpisy týkající se produktu nebo bezpečnosti zdravotnického prostředku. Neposkytnutí osobních údajů v takových případech znamená, že společnost Abbott Vám nemůže poskytnout požadovaný produkt nebo službu. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat samozřejmě také na základě Vašeho předchozího aktivního souhlasu, který nám můžete udělit zejména v případech, kdy projevíte zájem o zaslání vzorku výrobku společnosti Abbott nebo o zasílání novinek jiných obchodních sdělení, pro citlivé osobní údaje ve vztahu ke vzorkům nám udělujete souhlas a pro ostatní osobní údaje v této souvislosti dochází ke zpracování na základě a pro plnění našich povinností vůči Vám, ať již ze smlouvy nebo zákona. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné a pokud není výslovně uvedeno jinak, je Abbott oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě takového souhlasu až do okamžiku, kdy se rozhodnete svůj souhlas odvolat.

Osobní údaje získané od Lékárny jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností společnosti Abbott stejně jako za účelem oprávněného zájmu společnosti Abbott spočívajícím ve shromažďování informací o používání výrobků společnosti Abbott.

Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

S účinností GDPR se rozšířil rozsah Vašich práv nad rámec těch, na která jsme Vás již dříve upozornili:

 • Právo na opravu nebo vymazání jakýchkoli nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás společnost Abbott uchovává.
 • Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Abbott uchovává.
 • Právo vznést v některých případech a z oprávněných důvodů námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo nebýt vystaven automatizovanému rozhodování, jehož cílem je posoudit určité osobní aspekty, které se Vás týkají, jako jsou například analýzy založené na chování. Více informací o tom, jak toto právo uplatnit, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů v oddíle o používání souborů cookies, pokud je uvedeno, že jsou používány soubory cookies.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů Vám nebo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné, a to v těch případech, kdy jste nám poskytli své osobní údaje s Vaším souhlasem nebo jako součást smlouvy.
 • Právo podat stížnost u svého vnitrostátního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů nebo uplatnit právo na náhradu způsobené škody. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Právo odvolat bez poškození svůj souhlas společnosti Abbott se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v těch případech, kdy jste ho společnosti Abbott dříve udělili.

Kdo má přístup k osobním údajům, které se týkají mé osoby?

Přístup k osobním údajům má omezený počet zaměstnanců Abbott, a zpracovatelé dle následujícího odstavce. Naše zaměstnance školíme ve věci důležitosti ochrany soukromí a způsobu, jak řádně a bezpečně zacházet s údaji o zákaznících a spravovat je. Abbott také vyžaduje Váš souhlas v případě, pokud se registrujete pro program, který se provádí ve spolupráci s jinou společností, a tato společnost může vyžadovat přístup k Vašim osobním údajům. Váš souhlas, vzhledem k tomu, že se může jednat i o kategorii zvláštních osobních údajů je udělen na základě Vaší výslovné vůle poskytnout společnosti Abbott Vaše citlivé osobní údaje, jako jsou např. údaje o Vašem zdraví.  Dále Abbott vyžaduje od svých smluvních partnerů, aby Vaše osobní údaje udržovali v tajnosti a používali je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a zavazuje se jako tzv. zpracovatel.

Sdílí Abbott osobní údaje se třetími stranami?

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Abbott pověřit třetí osobu, nejčastěji své obchodní partnery a dodavatele, jakožto zpracovatele osobních údajů na základě příslušné písemné smlouvy.  Abbott vyžaduje od třetích osob, které jsou zpracovateli Vašich osobních údajů, aby tyto údaje udržovaly v tajnosti a používaly je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a v souladu s pokyny Abbott. Abbott si dále vyhrazuje právo poskytnout Vaše osobní informace za účelem odpovědi na oprávněnou žádost o poskytnutí informací od státních orgánů nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Pokud dojde k předání osobních údajů či anonymizovaných údajů třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, převodu, transferu nebo jiné dispozice společnosti Abbott nebo její části, aktiv nebo akcií (a to i v souvislosti s jakýmkoli úpadkovým nebo jiným řízením), dojde k tomuto vždy v souladu s GDPR. Osobní údaje mohou být také předány dalším správcům, kterými jsou společnosti v rámci skupiny Abbott.

Předá Abbott osobní údaje do třetích zemí?

Možná budeme muset předat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do třetích zemí, které nenabízejí stejnou úroveň ochrany, jakou vyžaduje EU. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů uskutečníme takové převody pouze na základě (i) rozhodnutí Evropské komise, která to povoluje, nebo (ii) jestliže podléhají standardním smluvním doložkám schváleným EU. Upozorňujeme, že společnost Abbott uzavřela dohody o předávání údajů založené na standardních smluvních doložkách EU, které umožňují předávat Vaše osobní údaje z EHP do třetích zemí, a to včetně Spojených států amerických. Chcete-li se seznámit se zněním standardních smluvních doložek EU, které používáme k předávání Vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte našeho DPO pro EU (podrobnosti níže).

Jakým způsobem Abbott zajistí bezpečnost osobních údajů?

Abbott používá přiměřená organizační, technická a další opatření pro ochranu osobních údajů. Abbott zajistí každou webovou stránku Abbott, která shromažďuje vaše osobní údaje, s ohledem na povahu sítě Internet Abbott však nemůže zcela zaručit zachování absolutní bezpečnosti osobních údajů převáděných prostřednictvím internetu. Při poskytování osobních údajů přes internet Vás vybízíme k opatrnosti. Abbott nemůže zaručit, že přístup k Vašim osobním údajům nezíská neoprávněná třetí strana v souvislosti s přenosem Vašich osobních údajů. Když proto poskytujete své osobní údaje na webovou stránku Abbott, zvažte výhody a rizika. Webové stránky Abbott, na které se vztahují tyto předpisy pro ochranu údajů, uvádějí varování, že kdykoli použijete odkaz na webovou stránku, kterou nespravuje Abbott, měli byste zkontrolovat předpisy pro ochranu osobních údajů platné pro webovou stránku dané třetí strany dříve, než poskytnete osobní údaje.

Jakým způsobem chrání Abbott soukromí dětí?

Abbott vědomě neshromažďuje na webových stránkách Abbott žádné osobní údaje od dětí (za „děti“ považujeme osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše výrobky, komunikovat s námi ani používat jakékoli naše služby on-line. Pokud jste rodičem a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů a my spolu s Vámi danou záležitost vyřešíme.

Jak mohu opravit své osobní údaje nebo je vymazat ze stávajících záznamů o zákaznících?

S Vaší pomocí bude Abbott udržovat Vaše osobní údaje aktuální a správné. Můžete požádat o odstranění, opravení nebo změnu svých osobních údajů. Svá přání nám prosím sdělte jedním z níže uvedených způsobů, jak nás kontaktovat.

Jak dlouho Abbott uchovává osobní údaje?

Uchovávání – Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud budou potřeba, abychom mohli: (i) udržovat s Vámi obchodní vztahy prostřednictvím našich interních systémů řízení vztahů se zákazníky, (ii) umožnit Vám přístup a využívání našich webů a souvisejících služeb, (iii) předávat Vám vyžádané marketingové materiály, nebo v souladu s jakýmikoli právními požadavky, včetně těch, které se týkají smlouvy nebo produktu nebo bezpečnosti zdravotnického prostředku, a (iv) plnit své zákonné povinnosti. Pro více informací kontaktujte Váš místní zákaznický servis nebo kancelář DPO pro EU pomocí níže uvedených informací.

Jak mohu kontaktovat Abbott?

Pokud máte otázky týkající se rozsahu, použití, změny nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo pokud si přejete odvolat svůj případný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Abbott, kontaktujte nás prosím kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webové stránce Abbott, na které se právě nalézáte, nebo nám pošlete e-mail na adresu cz.privacy@abbott.com. Můžete také zaslat dopis na následující adresu:

Abbott Laboratories, s. r. o.

Evropská 2591/33D

160 00 Praha 6

Česká republika

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte našeho DPO pro EU na adrese http://www.eu-dpo.abbott.com/

Při veškeré komunikaci se společností Abbott prosím uvádějte e-mailovou adresu použitou při registraci (pokud byla použita), webovou stránku Abbott, na které jste uvedli osobní údaje, kterých se dotaz nebo žádost týká (např. Abbott.com atd.), případně informaci, že jste osobní údaje poskytli při telefonickém rozhovoru s Lékárnou, a detailní popis své žádosti. Pokud si přejete smazat, opravit nebo změnit své osobní údaje a kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, uveďte prosím do předmětu zprávy „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o opravu/změnu“. Maximálně se vynasnažíme reagovat co nejdříve na všechny vaše požadavky.

Jak se dozvím o případné aktualizaci předpisů pro ochranu údajů Abbott?


Pokud Abbott změní své pokyny pro ochranu údajů, aktualizovaná verze těchto předpisů bude tyto změny obsahovat a my Vás o změnách budeme informovat aktualizací data účinnosti, které je uvedeno na začátku předpisů. Bez újmy na Vašich právech podle platných zákonů si Abbott vyhrazuje právo změnit tyto Zásady pro ochranu údajů, aby došlo k zohlednění technologického pokroku, změn zákonů a předpisů a dobré obchodní praxe.

Opouštíte stránky FreeStyleLibre.cz, opravdu si je přejete opustit?