Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na otázky, které zajímají mnoho z vás.

Hodnoty, které mi ukazuje FreeStyle Libre jsou nižší než hodnoty naměřené mým glukometrem. Je možné systém nějakým způsobem kalibrovat?

Výsledky, které mi ukazuje FreeStyle Libre, se výrazně liší od výsledků, které mi dává můj glukometr. Rozdíly jsou někdy i několik jednotek. Je to normální, nebo mám senzor reklamovat?

Opouštíte stránky FreeStyleLibre.cz, opravdu si je přejete opustit?