Srpen 2020 / Abbott

Jak vyzrát na hypoglykémii s pomocí FreeStyle Libre

Zbavit vás jich úplně? To ani FreeStyle Libre nedokáže. Ale pomůže vám, abyste o hypoglykémiích věděli včas a mohli jim lépe předcházet.

Hlídat si koncentraci glukózy v těle, snížit její výkyvy, a pokud to jde, předcházet hypoglykémii. To jsou tři základní cíle diabetické péče, se kterými vám systém FreeStyle Libre může dost výrazně pomoci. Tentokrát se důkladněji podíváme právě na ten třetí – na hypoglykémie a jejich prevenci.

Člověk by se jim samozřejmě nejradši vyhnul úplně. To se zaručit nedá, ale díky monitoringu nad nimi můžete získat mnohem větší kontrolu. Bude potřeba sledovat opakující se vzorce, ale i to, co vám vlastně cukr v krvi snížilo bezprostředně předtím, než „hypo“ přišlo. Snáze se pak na takové situace připravíte.

Čeho si na čtečce všímat?

Trendové šipky (Trend Arrows)

S jejich pomocí můžete předem odhadnout, jak se vaše glykémie změní během následující čtvrthodiny. A to se právě hodí zejména ve chvíli, kdy už hladina glukózy klesá a z hypoglykémie se stává reálná hrozba. Na čtečce to poznáte tak, že trendová šipka směřuje dolů: ↘, ↓.

Ukazuje-li šikmo dolů ↘, můžete podle aktuální hodnoty vypočítat, jestli bude za patnáct minut glykémie pod hodnotou 4 mmol/L – tedy v rozmezí značícím hypoglykémii. Ukáže-li se svislá šipka ↓, je lepší rovnou sáhnout po glukometru. V každém případě budete včas vědět, co dělat, abyste se udrželi v normálu. Třeba si dát sladkou limonádu nebo džus.

Případy nízké glykémie (Low Glucose Events)

Takový případ se na čtečce zaznamená pokaždé, když se glykémie po dobu patnácti minut sníží na 3,9 mmol/L nebo méně. Čtečka vám zpětně ukáže šestihodinový úsek dne, ve kterém se to stalo: noc, ráno, odpoledne nebo večer. Zjistíte tak, kdy přesně se hypoglykémie objevují. Podle toho můžete upravit svůj denní režim.

Mimochodem dvě nedávné studie* ukázaly, že uživatelé FreeStyle Libre stráví v „zóně“ pod 4 mmol/L o 38 až 40 procent méně času než ti, co se měří jenom pícháním do prstu. Ke zlepšení nedochází jen přes den, ale i během spánku, kdy jsou hypoglykémie zvlášť obávaným nepřítelem.

Denní graf a denní vzorce (Daily Graph, Daily Patterns)

Když se budete pravidelně skenovat, můžete v těchto reportech průběžně sledovat denní i týdenní trendy ve změnách glykémie. Podle toho se dá identifikovat potenciální hrozba v určitých hodinách nebo konkrétních dnech v týdnu. Každý to má jinak. Možná máte hypo častěji v době po cvičení? Nebo ve dnech, kdy máte nejvíc práce? I to je dobré vědět, abyste s nimi mohli počítat dopředu a případně si upravit medikaci.

Naslouchejte i tělu

Kromě čtečky nám sníženou hladinu cukru samozřejmě hlásí i naše tělo. Je proto dobré se na něj naladit a všímat si varovných signálů, jako je pocení, bušení srdce, třes, podrážděnost, celková slabost nebo nevolnost. Pokud je pociťujete i přesto, že čtečka ukazuje dobrou glykémii, doporučujeme se raději přeměřit glukometrem.


* Haak T et al Diabetes Ther 2017; 8: 55-73. Bolinder J et al Lancet 2016; 388: 2254-2263

Opouštíte stránky FreeStyleLibre.cz, opravdu si je přejete opustit?