Říjen 2020 / Linda Vomáčková

Ketoacidóza vás může zaskočit, i když o svém diabetu ještě nevíte

Každý diabetik už asi slyšel o obávané ketoacidóze. Ale víte, jak tento stav v těle vzniká a co dělat, když nastane?

Ketoacidóza je závažná akutní komplikace diabetu, která může vést až k ohrožení života. Může za ni dlouhodobý nedostatek inzulinu v kombinaci s vysokou hladinou glykémie. U pacientů začíná jako „obyčejná“ hyperglykémie; v ketoacidózu se překlopí až ve chvíli, kdy není kompenzována dostatečným množstvím inzulinu.

První signál cukrovky

Diabetická ketoacidóza se vyskytuje u 20 až 40 procent nově diagnostikovaných „jedničkových“ diabetiků. U desetiny z nich je to dokonce úplně první projev diabetu 1. typu, který zaznamenají.

Hrozí ale i léčeným diabetikům 1. typu – například když vynechají dávku inzulinu, omylem ho poddávkují, špatně odhadnou jeho potřebu, ale třeba také kvůli poruše inzulinového dávkovače. Mezi rizikové faktory patří i hladovění, alkohol, obecně nemoci a intenzivní nebo dlouhodobý stres. Když se ketoacidóza neřeší, může vést k akutní metabolické dekompenzaci: vážnému zdravotnímu stavu, kdy negativní symptomy převládají nad příznaky vyrovnaného (kompenzovaného) stavu.

Co se děje v těle

Při ketoacidóze je hladina inzulinu nulová, a normu naopak několikanásobně přesahují hodnoty glukózy i ketolátek. Ketolátky – acetát, aceton a kyselina hydroxymáselná – jsou produkty rozkladu mastných kyselin. Vznikají, když se kyseliny v játrech rozkládají rychleji než běžně, což se děje kvůli poklesu zásob glykogenu.

Ketoacidóza se často mylně zaměňuje s ketózou. Ketóza je ale přirozený stav, při kterém tělo získává energii z ketolátek a jejich krevní hladina je v normě nebo jen mírně zvýšená (třeba při ketogenní dietě).

Jak se ketoacidóza projevuje

Doprovází ji především dehydratace, překyselení organismu a hyperglykémie. Tělesné projevy se obvykle rozvinou během čtyřiadvaceti hodin, ale může k tomu dojít i velmi rychle, například při zmíněné poruše inzulinové pumpy nebo v reakci na velkou dávku kortikoidů. Ty totiž samy o sobě způsobují hyperglykémii.

Jasným příznakem ketoacidózy je zrychlené, takzvané Kussmaulovo dýchání a s ním spojený dech páchnoucí po acetonu. Rozpuštěný oxid uhličitý ve formě bikarbonátu (slabá kyselina) funguje v těle jako hlídač hladiny pH. Při překyselení, ke kterému během ketoacidózy dochází, se tělo snaží zrychleným dýcháním oxidu uhličitého zbavit, aby se hladina pH dostala zpět do normálu. CO2 je pak z dechu cítit jako odlakovač.

Tělo může blížící se ketoacidózu signalizovat už dlouho předem, ale tyto příznaky je bohužel těžší rozpoznat nebo odlišit od jiných obtíží. Pacienti trpí například zvýšenou únavou a mají potíže se soustředit. I když můžou mít zvýšenou chuť k jídlu, dochází k úbytku na váze.


Nejčastější příznaky, které doprovázejí ketoacidózu. Zdroj: Diabetes UK

Týká se to i dětí

Akutní metabolická komplikace může postihnout kteréhokoli diabetika bez ohledu na věk nebo na to, jak diabetes kompenzuje. Při prvozáchytu diabetu u dětí se ketoacidóza projevuje neustálou nutkavou žízní (polydipsie) a častým močením (polyurie), které je může budit i ze spaní. Kojenci mívají výrazně promočené pleny. Děti trápí nevolnost, zvracení, bolesti břicha, slabost nebo závratě.

Vzhledem k tomu, že takové příznaky patří k celé řadě běžných dětských nemocí, mohou často uniknout pozornosti rodičů nebo vést k chybné diagnóze. Symptomy falešně ukazují například na zánět slepého střeva, infekci močového měchýře nebo bývají přisuzovány psychosomatice. Akutní stav ketoacidózy může vyústit až v poruchu vědomí nebo kóma. Což samozřejmě platí i u dospělých pacientů.

První pomoc i důležitá prevence

V případě závažných akutních komplikací potřebuje diabetik především rychlou pomoc. Ztratí-li vědomí, na nic nečekejte a volejte zdravotnickou záchrannou službu. Pacient s ketoacidózou by měl být okamžitě přijat na jednotku intenzivní péče a neprodleně by se měla zahájit léčba, která výrazně zlepšuje prognózu. V nemocnici mu zajistí kvalitní monitorování glykémie, rychlé laboratorní vyšetření i bezodkladnou aplikaci inzulinu. Je také nutné doplnit ztracené tekutiny a vyrovnat hladiny draslíku, hořčíku a dalších látek.

Podle současných obecně akceptovaných pramenů se u tisícovky pacientů vyskytnou čtyři až patnáct epizod diabetické ketoacidózy ročně. Už víme, že jde o vážný, často život ohrožující stav. Nejúčinnější prevencí je včasné rozpoznání příznaků, které se vyplatí nepodceňovat. Kompenzovaným diabetikům jako prevence nejvíc pomůže pravidelný monitoring glykémie a pečlivé dávkování inzulinu. Navíc si můžou diagnostickým proužkem monitorovat hladinu ketolátek v moči. Informovaný diabetik má daleko větší šanci, že problém včas zachytí, a ketoacidóza se u něj nemusí vůbec rozvinout.

Opouštíte stránky FreeStyleLibre.cz, opravdu si je přejete opustit?