Únor 2021 / Abbott

K čemu jsou trendové šipky? Upozorní vás na změny glykémie

Trendové šipky na čtečce vám poskytnou malý náhled do budoucností – naznačí, kam by se vaše glykémie potenciálně mohla ubírat. Vy se podle toho můžete zařídit.

Když naskenujete senzor, na čtečce se vám zobrazí hodnota glykémie spolu s grafem vašich aktuálních a uložených dat. Většinou taky vpravo nahoře uvidíte trendovou šipku (Glucose Trend Arrow), která ukazuje, zda má glykémie stoupající, nebo klesající tendenci. S šipkami je dobré se skamarádit, můžou vás třeba upozornit na blížící se hypoglykémii.

Aktuální hodnota glykémie a trendová šipka, která se zrovna zobrazuje, vám dohromady pomůžou, abyste si udělali obrázek o dalším vývoji. Podle toho se například informovaněji rozhodnete, zda si máte dát korektivní dávku inzulinu nebo si dát něco sladkého. A díky tomu se zase lépe vyhnete kolísání hodnot.

Seznamte se: trendové šipky

Na čtečce se může objevit pět různých typů. První dva (↑, ↗) a poslední dva (↘, ↓) indikují, že se glykémie mění výrazně, a ukazují, jak rychle stoupá nebo klesá – podle toho můžete odhadnout, co se bude dít dál.

Co bude za patnáct minut?

S pomocí tabulky si můžete vypočítat, jak se bude glykémie vyvíjet. Tady je malý příklad:

 • Naměřili jste si hladinu glukózy 6,5 mmol/L a šipka ukazuje diagonálně nahoru ↗. Znamená to, že za minutu hladina stoupne o 0,06–0,1 mmol/L.

 • Zajímá vás, kam dostoupá za čtvrt hodiny? Spočítáte to snadno – prostě nejnižší a nejvyšší hodnotu vynásobíte patnácti (minutami).

 • V případě pomalejšího stoupání by to bylo:
  0,06 mmol/L × 15 minut = hodnota glykémie se zvýší o 0,9 mmol/L

  V případě rychlejšího stoupání:
  0,1 mmol/L × 15 minut = hodnota glykémie se zvýší o 1,5 mmol/L

 • Protože je řeč o stoupání, k výsledným hodnotám přičtete aktuálně naměřenou hodnotu. V našem příkladu tedy 6,5 mmol/L.

  V případě pomalejšího stoupání:
  0,9 mmol/L + 6,5 mmol/L = 7,4 mmol/L

  V případě rychlejšího stoupání:
  1,5 mmol/L + 6,5 mmol/L = 8 mmol/L

To znamená, že za čtvrt hodiny by se vaše glykémie měla pohybovat mezi 7,4 a 8 mmol/L. Stejně to funguje, když šipka ukazuje diagonálně dolů ↘, jen místo přičítání odčítáte.

Když máte spočítáno...

Můžete se podle toho zachovat. Pokud šipka ukazuje dolů ↘ a zároveň vám vyjde, že za 15 minut bude glykémie pod hodnotou 4 mmol/L, víte, že se blíží hypoglykémie. Můžete si dát rychlé cukry – třeba sladkou limonádu nebo džus.

V případě vzácnějších vertikálních šipek ↑↓ už nepočítejte a sáhněte raději po glukometru. Šipky signalizují, že se glykémie mění velmi rychle, a píchnutí do prstu bude přesnější. Podle výsledku měření se pak můžete rozhodnout, co dál.

Změny v glykémii, zejména ty náhlé, je dobré sledovat – ve čtečce se ukládají. Podívejte se na přehled a všímejte si, jestli se pokles nebo stoupání objevují vždy například ve stejnou denní dobu nebo po určité aktivitě (jídlo, cvičení, aplikace inzulinu). Podle toho můžete pozměnit svůj denní režim. O větších změnách se určitě pobavte se svým diabetologem.