Září 2020 / Abbott

Pět způsobů, jak s FreeStyle Libre sledovat glykémii

Každý sken s FreeStyle Libre je jako dílek mozaiky. Čtečka ji pro vás poskládá. A vy můžete z přehledných grafů vyčíst, co ovlivňuje váš typický den.

Způsobů, jak na nasbíraná data nahlížet, je spousta. Základ úspěchu však tvoří pět důležitých ukazatelů. Na první tři už jsme si tady na blogu posvítili vícekrát, ale „opáčko“ neuškodí. Poslední dva jsme zatím trochu opomíjeli – a je čas to napravit. Seznamte se.

1. Průměrná glykémie (Average Glucose)

Najdete ji přímo v hlavním menu. Ukáže vám průměrné hodnoty za období, které si zvolíte, a díky barevnému značení snadno zjistíte, které části dne jsou pro vás kritické. Podle toho pak můžete upravit stravu, aktivitu nebo pravidelnou aplikaci inzulinu. A snížit tak výkyvy v koncentraci glukózy.

2. Čas v cílových hodnotách (Time in Target)

I tenhle ukazatel najdete v hlavním menu. Graf má několik částí: pruh „In Target“ ukazuje podíl ideálních hodnot glykémie, „Above“ a „Below“ značí, kolik času jste strávili ve vyšších nebo nižších hodnotách, než jsou ty cílové. I to vám příště pomůže předejít výkyvům. Obecné pravidlo? V hodnotách „In Target“ byste se měli pohybovat aspoň 75 procent času.


V „Time in Target“ pomáhá sledovat výkyvy, a lépe jim tak předcházet. Foto: Freestyle Libre Academy

3. Případy nízké glykémie (Low Glucose Events)

Ukazatel, který přímo zaznamenává hypoglykemické epizody. Zjistíte díky němu zpětně jejich počet i časový rámec. Uvidíte také, kdy míváte během typického dne nízkou glykémii, a podle toho můžete zase měnit svoje návyky a režim.

4. Denní grafy (Daily Graphs)

Podobně jako u Time in Target na nich uvidíte, zda se vaše glykémie pohybovala v cílových hodnotách. Ale jde tady o mnohem menší časový úsek. Můžete si zvolit kterýkoli den a zobrazit si přehled všech skenů, které jste během těch čtyřiadvaceti hodin udělali.

Cílové hodnoty mají podobu modrého pole; pokud došlo k hypoglykémii, graf se pohybuje pod jeho spodní hranicí a je tam zvýrazněn červeně. Můžete si tak v rámci daného dne zasadit glykémii do kontextu s tím, co jste zrovna dělali. Taky můžete jednotlivé dny porovnat mezi sebou. A jako vždycky vám to pomůže s lepším chápáním toho, jaký vliv má zrovna u vás jídelníček, pohyb či píchání inzulinu. Případně s jejich úpravou.

K denním grafům se prokliknete tak, že po zapnutí čtečky ještě jednou stisknete modré tlačítko. V nabídce pak vyberete Přehled historie (Review History) a dál kliknete na Denní graf (Daily Graph).

5. Denní vzorce (Daily Patterns)

Tento ukazatel pro vás shrne všechny skeny za určitý počet dní a zkombinuje je do jediného přehledného grafu. Je to vlastně obraz takového průměrného dne (opět v rozsahu čtyřiadvaceti hodin). Silná černá linka uprostřed ukazuje medián všech skenů, šedý pruh kolem ní má rozpětí, které odpovídá osmdesáti procentům vašich skenů. Čím je pruh širší, tím větší jsou výkyvy v daných hodinách. Takže se zase můžete zamyslet nad tím, co je způsobuje.

Ukazatel Daily Patterns najdete na druhé stránce hlavního menu a můžete si vždy navolit, zda chcete vidět přehled za sedm, čtrnáct, třicet, nebo devadesát dnů.

Opouštíte stránky FreeStyleLibre.cz, opravdu si je přejete opustit?