Březen 2021 / Abbott

Glykémie v cílovém rozmezí. Jak je hlídat s FreeStyle Libre – a proč?

Předejít hypoglykémiím, snížit výkyvy, kontrolovat HbA1c a s ním koncentraci glukózy. Všechny důležité cíle budou blíž díky jedinému ukazateli.

Možná už jste se setkali s ukazatelem Time in Target (Čas v cílových hodnotách), třeba v našem článku o výkyvech glykémií. Můžete ho znát i jako Time in Range (Čas v cílovém rozmezí). Chcete-li z používání FreeStyle Libre vytěžit maximum, určitě by vás měl zajímat. Tak se na něj pojďme podívat zblízka.

Co to znamená?

Time in Range vám ukazuje, kolik času z každého dne strávíte v ideálních glykemických hodnotách, které jste si určili na začátku. Je to ten pruh uprostřed. Nad ním a pod ním pak uvidíte, kolik času jste strávili v hodnotách vyšších nebo nižších, než je cílová glykémie. Výkyvy můžete sledovat přímo v grafu, a navíc si jednotlivé časy můžete zobrazit v procentech.

Graf i přehled procentuálních hodnot najdete buďto přímo na čtečce, nebo v LibreView. Hledejte je pod názvem Time in Target nebo Time in Range. Můžete si vybrat, zda chcete vidět hodnoty za posledních sedm, čtrnáct, třicet, nebo devadesát dní.

Proč je dobré se pohybovat v cílových hodnotách?

Samozřejmě se vyhnete hypo- a hyperglykémii, ale má to i další výhody. Více času v cílovém rozmezí znamená menší riziko některých zdravotních komplikací, které jsou s diabetem spojené. Ukázala to rozsáhlá klinická studie* zaměřená na lidi s cukrovkou 1. typu.

Každých dalších deset procent v cílovém rozmezí podle ní pomůže hned dvakrát:

  • O 64 % snižuje riziko, že se diabetikovi zhorší problémy s očima (retinopatie).
  • O 40 % snižuje hrozbu, že se u něj rozvine nemoc ledvin.

Jiná studie** provedená na diabeticích 2. typu ukázala něco podobného. Ti, kteří se nejméně „trefovali“ do cílového rozmezí, měli největší riziko závažných problémů s očima. A to nezávisle na hodnotách HbA1c.

Kolik procent v cílových hodnotách je „správně“?

Odborníci*** doporučují jako ideální hodnotu 70 % (to plus minus odpovídá sedmnácti hodinám denně) nebo víc. Platí to pro dospělé diabetiky 1. i 2. typu. Samozřejmě ne každému se podaří těch sedmdesáti procent dosáhnout, minimálně ne hned na začátku. U někoho se bude situace zlepšovat pomaleji, u někoho rychleji.

Time in Range se odráží i v HbA1c

Glykovaný hemoglobin je jedním z nejspolehlivějších ukazatelů*** toho, jak dobře svůj diabetes kompenzujete. Vyšší koncentrace HbA1c je dlouhodobě spojována se souvisejícími zdravotními komplikacemi – kromě zmíněných nemocí očí a ledvin jsou to i poškození nervů nebo srdeční choroby.

A jak to souvisí s časem stráveným v cílových hodnotách? Pokud například začínáte s FreeStyle Libre a máte podíl HbA1c 8 % nebo víc, každých 10 % navíc v cílovém rozmezí vám tento podíl sníží až o celé jedno procento. Začínáte-li s podílem HbA1c v hodnotě od 7 do 7,9 procenta, snížení bude zhruba o 0,4 procenta. I to je skvělý výsledek.

Jak si mám nastavit cílové rozmezí?

Jednoduše přímo na čtečce v sekci Nastavení a pod heslem Target Glucose Range. Čtečka od vás bude chtít minimální a maximální hodnotu; podle toho bude ukazovat, jak se ve svém rozmezí držíte. A jaké by mělo být? Obecně přijímaný lékařský standard**** je 3,9–10 mmol/L. Platí to pro většinu dospělých s cukrovkou 1. i 2. typu.

O vhodném rozsahu se můžete poradit s lékařem. Určitě to udělejte, pokud máte vysoké riziko hypoglykémie nebo pokud cukrovku kompenzujete během těhotenství. Nezapomeňte také senzor skenovat vždy aspoň po osmi hodinách, abyste měli relevantní výsledky.


Doporučené cílové hodnoty:
Platí pro dospělé diabetiky 1. i 2. typu

Co když jsem pod dolní hranicí?

Glykémie pod hranicí cílového rozmezí může být způsobena řadou různých věcí. Typické „spouštěče“i zahrnují alkohol, cvičení, půst i přílišnou korekci inzulinem. Víc si o tom můžete přečíst v článku o tom, jak vyzrát na hypoglykémii.

Pokud máte jako spodní hranici nastavených 3,9 mmol/L, hodnoty mezi 3 a 3,8 mmol/L můžeme označit za „mírnější“ hypoglykémii. Určitě si jí ale všímejte a sledujte, zda nemáte typické příznaky. Tam, kde se hodnota pohybuje pod 3 mmol/L, už se jedná o závažnou hypoglykémii – ať už symptomy máte, nebo ne. Pokud tolik naměříte při skenu, dejte si rychle něco sladkého. Je také dobré hodnotu zkontrolovat i s pomocí glukometru.

A co když jsem nad cílovým rozmezím?

Je to podobné. Máte-li horní hranici stanovenou podle standardních 10 mmol/L, oblast mírnější hyperglykémie bude přibližně mezi 10,1 a 13,9 mmol/L. Není potřeba nic dělat, ale určitě to registrujte. Pokud jste si naměřili 14 mmol/L a více, hrozí vám ketoacidóza. Otestujte si hladinu ketonů v moči a za jednu až dvě hodiny test zopakujte. Pokud se stav nezlepšuje, volejte lékaře.

Pár důležitých poznámek na závěr

Kompenzace diabetu znamená každodenní balancování a vyrovnávání výkyvů. Vaše glykémie někdy bude stoupat, někdy klesat a nebude vždycky v cílovém rozmezí. Je to v pořádku a rozhodně to není vaše „selhání“. Vliv na to ostatně může mít i spousta věcí, které tak docela neovlivníte, třeba medikace, stres nebo nemoci.

Time in Range je ukazatel, který vás nemá strašit, ale má vám pomoci. Je dostupný na pár kliknutí a vy díky němu budete mít přehled. Pak můžete dělat malé změny v životním stylu, které v součtu budou mít velký dopad. A to je výborná zpráva.


* Beck, R. W. et al. Diabetes Care 2019; 42: 400-40
** Lu, J. et al. Diabetes Care 2018; 41: 2370-237
*** Battelino, T. et al. Diabetes Care 2019; 42: 1593-160
**** The DCCT Research Group, N Engl J Med 1993; 329: 977-986. Stratton IM, et al. BMJ. 2000; 321: 405-412