Květen 2020 / Abbott

Co mi vlastně ukazuje čtečka FreeStyle Libre?

Úspěšná léčba přeje připraveným. Co zjistíte sami doma, co budete potřebovat k návštěvě lékaře a co na ní můžete probrat?

Používáte FreeStyle Libre? Ještě předtím, než půjdete na kontrolu k diabetologovi, je dobré být co nejlépe obeznámen s tím, co čtečka průběžně ukazuje. Připravte si jak čtečku, tak všechny potřebné informace a zapište si případné dotazy. Na nic tak nezapomenete a spolu s lékařem budete moci co nejlépe naplánovat další postup.

Než k lékaři vyrazíte
1. K návštěvě diabetologa si připravte čtečku FreeStyle Libre, ze které si lékař stáhne vaše data. Pokud od něj máte přístupy do příslušného programu, před prohlídkou si můžete data stáhnout sami podle návodu, který jste obdrželi. Čtečku si pro jistotu vezměte s sebou v každém případě.

2. Zapište si všechny konkrétní dotazy nebo problémy, které chcete s lékařem probrat. Může se sice zdát, že máte všechno v hlavě, ale vždycky je lepší mít k ruce i poznámky.

3. Máte-li někoho blízkého, kdo s vámi starosti týkající se diabetu sdílí, můžete se domluvit, že k lékaři půjde s vámi a jeho doporučení si vyslechne také.

Během prohlídky
Součástí kontroly by vždy mělo být to, že společně proberete data od minulé návštěvy. Podle toho vám dá diabetolog doporučení, která by měla vést ke zlepšení kompenzace.

Můžete si společně odpovědět například na tyto otázky:

  • Kolik výstupů se shoduje s vaší cílovou hodnotou koncentrace glukózy?
  • Existují časy, ve kterých máte větší sklon k hypoglykémii? Co se s tím dá dělat?
  • Jak proměnlivá je vaše hladina glukózy během dne?
  • Jak se vaše výstupy mění den ode dne? Jsou hodně variabilní, nebo spíše podobné?
  • A jak by to mělo vypadat v optimálním případě?

Po návštěvě lékaře
Zapište si cíle a doporučení, na kterých jste se s lékařem domluvili, a uložte si je na viditelné místo. Mezi jednotlivými prohlídkami tak budete mít pořád přehled o tom, jak si vedete a na co si dávat pozor.

V průběhu používání systému
Nezapomeňte data ze senzoru FreeStyle Libre odečítat alespoň desetkrát denně. Díky tomu budete mít záruku poukazu na další senzory.


Průběžně na čtečce sledujte ukazatele, které jsou užitečné pro vás a o kterých se následně můžete pobavit i s lékařem. Foto: hitconsultant.net

1. Denní grafy
Dostanete se k nim tak, že po zapnutí čtečky ještě jednou stisknete modré tlačítko. Otevře se vám nabídka, ze které vyberete Review History (Přehled historie) a dále kliknete na Daily Graph (Denní graf).

Pokud došlo k hypoglykémii, graf je zbarven červeně a pohybuje se pod spodní hranicí modrého pole, které ohraničuje optimální glykémii. (Zpět do menu se dostanete kliknutím na tlačítko OK v pravém horním rohu.)

2. Průměrná glykémie
Důležitý ukazatel, který najdete přímo v hlavním menu (Menu) jako Average Glucose. Čtečka vám ukáže průměrné hodnoty za posledních sedm dní. Po kliknutí na šipku vlevo dole můžete zobrazit hodnoty za posledních čtrnáct, třicet a devadesát dní.

3. Denní vzorce
Ukazatel Daily Patterns najdete na další stránce hlavního menu. Ukáže vám rozsah vašich glykémií v daném období (opět si můžete vybrat mezi sedmi, čtrnácti, třiceti a devadesáti dny).

Díky tomu si můžete udělat lepší představu o dlouhodobějších trendech a tendencích, co se týče vašich glykémií. Například když na týdenním grafu vidíte, že se téměř každé odpoledne pohybujete nad požadovanou hranicí optimální glykémie, je vhodné zvážit úpravu medikace před obědem.

4. Čas v cílových hodnotách
V hlavním menu ho najdete jako Time in Target. Položka „Above“ ukazuje procentuální podíl hodnot, které jsou vyšší než cílové hodnoty. Položka „In Target“ ukazuje podíl ideálních hodnot glykémie. Obecné doporučení zní: snažit se v těchto hodnotách držet aspoň 75 procent času. „Below“ pak ukazuje čas, který jste strávili v hypoglykémii. I tady platí, že všechny (zprůměrované) hodnoty můžete sledovat v rámci posledních sedmi, čtrnácti, třiceti a devadesáti dnů).

5. Případy nízké glykémie
V menu tuto položku najdete jako Low-Glucose Events. Zaznamenává počty případů, kdy jste měli hypoglykémii, a jejich časový rámec.