Prosinec 2018 / Abbott

Co to vlastně čtečka měří, co dělá a co se z ní dá vyčíst?

Jen přiložit čtečku a je hotovo. Jenže co je hotovo? Čtečka neumí pouze skenovat data ze senzoru, ale ukáže vám i řadu užitečných reportů.

Systém FreeStyle Libre pomáhá zlepšovat kvalitu života. Jak? Především se už nemusíte dennodenně píchat do prstu. Čtečka, která je součástí systému, ale umí ještě mnohem víc. Přečtěte si, jaká data ze senzoru snímá, uchovává a jak s nimi můžete dál pracovat.

Hned jak čtečku přiložíte...

Ze senzoru jde do čtečky informace o aktuální koncentraci glukózy. Kromě toho uvidíte průběh koncentrace glukózy za posledních osm hodin, zda se hladina drží v rámci zvoleného rozpětí hodnot, případně trendovou šipku, která vám říká, jakým směrem a jakou rychlostí se hodnota koncentrace glukózy pohybuje. Šipka se nemusí objevit pokaždé, tak se nelekněte, když tam zrovna nebude.

Spolu s hodnotami se vám však na čtečce může objevit i zpráva. Pokud se na displeji objeví LO, je vaše hodnota glukózy nižší než 2,2 mmol/L. Je-li na displeji HI, hodnota je vyšší než 27,89 mmol/L. Zpráva se vám na displeji zobrazí také v případě, že bude naměřená hodnota nižší než 3,9 nebo vyšší než 13,3 mmol/L.

Pamatuje si za vás cvičení i inzulin

Spolu s naměřenými hodnotami glukózy můžete do čtečky zapisovat i poznámky. Stačí se na obrazovce dotknout symbolu tužky a můžete zadat například počet podaných jednotek inzulinu nebo informace o porci jídla. Poznámku o jídle, cvičení nebo inzulinu můžete přidat buď hned v době, kdy hodnotu glukózy kontrolujete, nebo do patnácti minut po naměření hodnoty.

Historie je důležitý pomocník

Vyhodnocení hladiny cukru je důležitým nástrojem pro provádění informovaných rozhodnutí o kompenzaci diabetu. Informace o koncentraci glukózy navíc čtečka ukládá vždy na devadesát dnů, což vám pomůže i dlouhodobě.

Informace můžete prohlížet několika způsoby. Čtečka vám nabízí možnost listovat vlastními poznámkami nebo denními grafy. Pokud ve své cukrovkářské historii chcete jít ještě hlouběji, na čtečce si můžete zobrazit informace za posledních sedm, čtrnáct, třicet nebo devadesát dní – ukáže vám průměry vašich hodnot i celkový průměr za zobrazené období.

Chytrou a užitečnou trojici doplňuje software

K systému FreeStyle Libre existuje ke stažení i software pro počítače s Windows 7 a vyšším a macOS El Capitan a vyšším. Tento software vám a vašemu ošetřujícímu lékaři umožní generovat přehledové reporty, které usnadňují prohlížení naměřených dat uložených ve čtečce. Zároveň vám i vašemu lékaři pomáhají provádět informovaná rozhodnutí o kompenzaci diabetu. Software je ke stažení zdarma. Buď lékař, nebo pacient z něj generují reporty ve formátu PDF, které jsou samozřejmě lepší, detailnější a lépe čitelné než ty, co jsou na čtečce.

Pomocí softwaru můžete navíc i nastavit čtečku senzoru – můžete ho použít k nastavení nebo změně času a data, zvuků a vibrací, jazyka i cílového rozsahu glukózy.

I sdílení dat s lékařem je snadné

Protože je software FreeStyle Libre zdarma ke stažení, můžete ho snadno užívat vy i váš lékař. Díky systému tak můžete pomocí pouhého e-mailu odeslat lékaři svoje přehledy.