Duben 2022 / Jana Prochásková

Propletené vztahy mezi psychofarmaky a cukrovkou

Antidepresiva a jim podobné léky dokáží ulevit hlavě, a dokonce i glykémii nebo neuropatii. Některá psychofarmaka však mohou vést k rozvoji diabetu druhého typu.

Život s cukrovkou není jednoduchý. Dietní omezení, přísná pravidla, časté kontroly a někdy i nepochopení okolí mohou vést k pocitům osamělosti, vzteku či například obav z budoucnosti. Není proto překvapivé, že je diabetes spojen s vyšším výskytem některých psychických poruch, nebo rovnou diabetickým syndromem vyhoření.

Například deprese je u diabetiků prvního typu až o třicet procent častější než ve zbytku populace. Častější jsou také úzkosti, poruchy příjmu potravy a kognitivní poruchy, tedy poruchy paměti a vnímání. Vůbec nejohroženější skupinou jsou děti a adolescenti s diabetem prvního typu, deprese jim hrozí dvakrát až třikrát častěji než jejich zdravým vrstevníkům.

Od diabetologa k psychiatrovi

Psychické potíže, jako je deprese, lze poměrně snadno dostat pod kontrolu. U diabetiků je to dokonce velmi žádoucí, protože stejně jako cukrovka ovlivňuje psychiku, tak i psychika ovlivňuje cukrovku. Diabetikova cesta do psychiatrické ordinace proto může vést přímo z vlastní vůle nebo na doporučení diabetologa, který pátrá po příčině dlouhodobě špatně kompenzovaného diabetu.

Psychiatr na rozdíl od psychologa nebo psychoterapeuta může svým pacientům předepisovat léky. Mezi ty nejznámější patří antidepresiva pomáhající s depresivními stavy a anxiolytika pro zmírnění úzkosti. U těžších diagnóz, jako je schizofrenie či bipolární afektivní porucha, se pak na receptu objeví antipsychotika.


I psychofarmaka někdy patří k životu. Pro diabetiky je hlavní vše správně nakombinovat. Foto: Shutterstock

Psychoaktivní léky a cukrovka

Psychofarmaka nejsou žádné „tabletky na štěstí“, ale psychoaktivní léky, které ovlivňují centrální nervovou soustavu a upravují vědomí, náladu, chování či vnímání. Svým uživatelům umožňují třeba vstát z postele a vyčistit si zuby, tedy vykonávat běžné denní činnosti, které jinak deprese znemožňuje.

Na druhou stranu však užívání některých psychofarmak způsobuje přibírání na váze. Pro diabetiky se takové léky většinou nehodí. Kvůli takto získané nadváze či obezitě se však i u některých jiných uživatelů může rozvinout cukrovka druhého typu. Z léků tedy diabetes nedostanete, ale udržet se v kondici bude náročnější.

Když už cukrovku 1. nebo 2. typu máte, je situace s psychofarmaky celkově složitější. Některá psychofarmaka mohou zvyšovat hladinu glukózy nebo glykovaného hemoglobinu v krvi, způsobovat inzulinovou rezistenci, hypoglykémie nebo zvyšovat citlivost na inzulin. Hledání správné kombinace léků může chvíli trvat a je nutné výběr konzultovat jak s diabetologem, tak s psychiatrem.

Antidepresiva pomáhají i proti neuropatii

Lékaři diabetikům s depresí nejčastěji předepisují antidepresiva ze skupiny SSRI. V interakci s cukrovkou mají minimum nežádoucích účinků, snižování glykémie lze řešit úpravou dávek inzulinu. Jde o třetí generaci antidepresiv, která je v současnosti obecně velmi oblíbená a vhodná pro dlouhodobé užívání.

Antidepresiva ale diabetikům pomáhají nejen s depresemi. Tyto léky se někdy v malých dávkách předepisují i v případě bolestivé periferní neuropatie. Proti bolesti totiž jednoduše zabírají ještě o trochu dřív než proti depresi.